Διατριβή: Μέθοδοι βέλτιστης μοντελοποίησης μηχανικών συστημάτων με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά με χρήση αριθμητικών και πειραματικών μεθόδων - Κωδικός: 46429
Greek