Διατριβή: Ενισχυμένο σημασιολογικό πλαίσιο για μοντελοποίηση και εκτέλεση αυτο-εξελισσόμενων εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών διαδικασιών προς την εξατομικευμένη μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Κωδικός: 46377
Greek