Διατριβή: Υπολογιστική μελέτης και βελτιστοποίηση φαινομένων ροής και καύσης βαρέος ναυτιλιακού καυσίμου σε ναυτικούς κινητήρες - Κωδικός: 46372
Greek