Διατριβή: Ανάπτυξη και εφαρμογή υβριδικών μεθόδων ασαφoύς λογικής, στατιστικής και τεχνικής νοημοσύνης στο σχεδιασμό, λειτουργία και διαχείρηση συστημάτων μεταφορών και υποδομών - Κωδικός: 45924
Greek