Διατριβή: Αξιολόγηση των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκαλούν πλημμύρες με χρήση νέων τεχνολογιών, ως προοίμιο για ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης: η περίπτωση της Αττικής - Κωδικός: 45647
Greek