Διατριβή: Βιομηχανικές διεργασίες και σχεδιασμός της παραγωγής ηλεκτρικού οξέος μέσω συνεχών μικροβιακών ζυμώσεων με χρήση αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανίες παραγωγής χαρτοπολτού - Κωδικός: 45591
Greek