Διατριβή: Εμβιομηχανική προσομοίωση φυσιολογίας εικονικών ανθρώπων: μοντελοποίηση κινηματικού και δυναμικού πλεονασμού χρησιμοποιώντας μεθόδους προβολής συντεταγμένων - Κωδικός: 45317
Greek