Διατριβή: Ομάδες ένοπλης αντίστασης στη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης, 1941 - 1944: συμβολή στην ιστορία της ελληνικής εθνικής αντίστασης - Κωδικός: 45161
Greek