Διατριβή: Η υιοθέτηση της υπολογιστικής νέφους (cloud computing) στην τοπική αυτοδιοίκηση - Κωδικός: 45105
Greek