Διατριβή: Χορήγηση ανασυνδυασμένης LH (Luteinizing hormone – ωχρινοτρόπου ορμόνης) για την ενίσχυση της δράσης του αναστολέα PDE-5 (phosphodiesterase type 5) σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία και χαμηλή τεστοστερόνη - Κωδικός: 43590
Greek