Διατριβή: Διαχείριση με επίγνωση πλαισίου και τεμαχισμός δικτυακών πόρων, για έξυπνα, συνδεδεμένα 5G περιβάλλοντα βασισμένα σε SDN - Κωδικός: 43446
Greek