Διατριβή: Βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης μη-επανδρωμένων αεροχημάτων σταθερής πτέρυγας με τη χρήση καινοτόμων στοιχείων αεροπορικού σχεδιασμού - Κωδικός: 42999
Greek