Διατριβή: Αγγελική Βαρελλά: το συγγραφικό έργο και η συμβολή της στην προώθηση της παιδικής/νεανικής λογοτεχνίας: διακειμενικότητα, χιούμορ, αφηγηματικές τεχνικές στο λογοτεχνικό της έργο - Κωδικός: 42813
Greek