Διατριβή: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διάγνωση καρκίνου του μαστού με τεχνικές διπλής ενέργειας ακτίνων –Χ και ψηφιακής τομοσύνθεσης - Κωδικός: 42664
Greek