Διατριβή: Κατανεμημένη βελτιστοποίηση, για ευφυή απόκριση ζήτησης, σε "έξυπνα" ηλεκτρικά δίκτυα - Κωδικός: 42410
Greek