Διατριβή: Μελέτη της διάβρωσης πλαστικών που έχουν εκτεθεί στο περιβάλλον: ανάπτυξη εξανθρακωμάτων από παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων (ριζίδια βύνης και υπολλείμματα καφέ) και χρήση τους σε περιβαλλοντικές εφαρμογές - Κωδικός: 42409
Greek