Διατριβή: H παρουσία του θανάτου και της βιαιότητας ως αναπαράσταση και ως σύμβολο στην τέχνη του Michelangelo Merisi da Caravaggio - Κωδικός: 42357
Greek