Διατριβή: Η εφαρμογή ασκήσεων σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης - λεκάνης (εφαρμογή ασκήσεων Pilates), στην ιδιοδεκτικότητα (έμμεση αξιολόγηση) των κάτω άκρων - Κωδικός: 42066
Greek