Διατριβή: Ανάλυση και αναζήτηση μεγάλου όγκου πολυμεσικών δεδομένων - Κωδικός: 41980
Greek