Διατριβή: Η επίπτωση των λοιμώξεων από άτυπα παθογόνα (chlamydophila pneumoniae, mycoplasma pneumoniae , legionella pneumophila) και των βακτηριακών λοιμώξεων στην παρόξυνση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και η συσχέτιση τους με την πνευμονική λειτουργία, τους δείκτες φλεγμονής και την έκβαση της παρόξυνσης - Κωδικός: 41956
Greek