Διατριβή: Μελέτη και ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων και συστημάτων για την εφαρμογή της διάχυτης τηλεπισκόπησης σε υποβοηθούμενα περιβάλλοντα διαβίωσης - Κωδικός: 41913
Greek