Διατριβή: Αδιαβατική περιγραφή κβαντικών συντονισμών σε χρονικά εξαρτώμενα συστήματα - Κωδικός: 41720
Greek