Διατριβή: Συνεισφορά στην υπέρθεση πολυτροπικών ιατρικών εικόνων: προσεγγίσεις με ανθεκτικές συναρτήσεις ομοιότητας και φυσικά ελαστικά μοντέλα παραμόρφωσης - Κωδικός: 41693
Greek