Διατριβή: Επιδημιολογία ατυχημάτων, χειρουργικών και αγγειακών κακώσεων: ανάπτυξη αυτοματοποιημένου αρχείου υγείας φοιτητών πανεπιστημίων ευρωπαϊκών χωρών και αξιοποίηση δεδομένων από το σύστημα καταγραφής ατυχημάτων στα εξωτερικά ιατρεία (Emergency Department Injury Surveillance System, EDISS) - Κωδικός: 41677
Greek