Διατριβή: Χαρακτηρισμός των εστιακών βλαβών του ήπατος με τη χρήση DWI (Diffusion Weighted Imaging): σύγκριση με ιστολογικά δεδομένα - Κωδικός: 41572
Greek