Διατριβή: Παραγωγή Η2 μέσω της διάσπασης του H2S της Μαύρης Θάλασσας σε συμβατικούς καταλυτικούς μετατροπείς και σε αντιδραστήρες μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγών πρωτονίων - Κωδικός: 41389
Greek