Διατριβή: Από την απουσία στο τραύμα: μελέτη για την αναπαράσταση της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου στις ελληνικές ταινίες της περιόδου 1946-1989 - Κωδικός: 41354
Greek