Διατριβή: Οι εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων για την προώθηση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη: ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης: στόχοι, εφαρμογή και προοπτικές - Κωδικός: 40984
Greek