Διατριβή: Ποιότητα υπηρεσιών υγείας και εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO στην πιστοποίηση και διαπίστευση ενός παθολογοανατομικού εργαστηρίου με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα την ανταγωνιστικότητα τη συνεργασία και τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας - Κωδικός: 40617
Greek