Διατριβή: Ενεργός έλεγχος ανεμογεννητριών μέσω μεταβαλλόμενης γωνίας οπισθόκλισης των ακροπτερυγίων - Κωδικός: 40592
Greek