Διατριβή: Υπολογισμός της υδροδυναμικής αντιστάσεως των παρελκομένων σε συμβατικά πλοία - Κωδικός: 40485
Greek