Διατριβή: Σχηματισμός βιοϋμενίων, απόκριση σε συνθήκες καταπόνησης και ποικιλομορφία γονιδίων λοιμωξιογόνου δράσης του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes - Κωδικός: 40438
Greek