Διατριβή: Τεστ καλής προσαρμογής για μοντέλα τυχαίων επιδράσεων με δίτιμες απαντητικές μεταβλητές εκτιμώμενα με την h-πιθανοφάνεια - Κωδικός: 40322
Greek