Διατριβή: Αξιόπιστη εξόρυξη δεδομένων από χρήστες κινητών συσκευών σε πραγματικό χρόνο και με σεβασμό στην ιδιωτικότητα: αλγόριθμοι και πρακτικά συστήματα - Κωδικός: 40268
Greek