Διατριβή: Ανάπτυξη εναζωτωμένων- ενανθρακωμένων σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας και επικαλύψεων: μελέτη των δομικών, μηχανικών ιδιοτήτων και της αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς των τελικών προϊόντων - Κωδικός: 40185
Greek