Διατριβή: Ανάπτυξη μεθοδολογιών αποφυγής συγκρούσεων αυτόνομων αεροσκαφών: εφαρμογή στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας - Κωδικός: 40038
Greek