Διατριβή: Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων και των θεραπευτικών χρήσεων εμβρυονικών και ενήλικων νευρικών βλαστικών κυττάρων, καλλιεργούμενα σε τρισδιάστατα ικριώματα κολλαγόνου - Κωδικός: 39767
Greek