Διατριβή: Συνδυασμός συνεχούς μηριαίου αποκλεισμού με ροπιβακαΐνη και ενδοφλέβιας χορήγησης παρεκοξίμπης σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος για μετεγχειρητική αναλγησία: κλινική αξιολόγηση - Κωδικός: 39675
Greek