Διατριβή: Κατασκευή προσεγγιστικών equiangular tight frames και εφαρμογές - Κωδικός: 39650
Greek