Διατριβή: Ανάπτυξη νέων γεωστατιστικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής και εφαρμογή τους στην εκτίμηση αποθεμάτων και χαρακτηριστικών ποιότητας λιγνίτη - Κωδικός: 39361
Greek