Διατριβή: Προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης γραφενίου με εφαρμογές στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Κωδικός: 39244
Greek