Διατριβή: Ο ρόλος της παθολογικής αγγειογένεσης του πλακούντα στην εκδήλωση ενδομήτριας καθυστέρησης της εμβρυακής ανάπτυξης σχετιζόμενης ή μη με προεκλαμψία: μελέτη της έκφρασης των γονιδίων Ang-1, Ang-2, και των υποδοχέων τους Tie-1 και Tie-2 καθώς και του γονιδίου PIGF και του υποδοχέα του sFlt-1 σε πλακούντες από παθολογικές κυήσεις - Κωδικός: 39243
Greek