Διατριβή: Βιοτεχνολογική επεξεργασία υποστρωμάτων με βάση τα υγρά απόβλητα ελαιουργίας: παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας με χρήση στελεχών των ζυμών Yarrowia lipolytica και Saccharomyces cerevisiae - Κωδικός: 38910
Greek