Διατριβή: Προσομοίωση κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία, μη-πλεγματικές μεθόδους και ισογεωμετρικές μεθόδους σε περιβάλλον μαζικής πολυεπεξεργασίας - Κωδικός: 38801
Greek