Διατριβή: Δημιουργία μικροβιακής πλατφόρμας για την παραγωγή ενζύμων που αποικοδομούν τη λιγνοκυτταρίνη - Κωδικός: 38779
Greek