Διατριβή: Άπειρος και κλασικός υπολογισμός με μη συμβατικές και κβαντικές μεθόδους χρησιμοποιώντας αυτόματα - Κωδικός: 38648
Greek