Διατριβή: Η οικογένεια συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας DEMOS: άμεση επαληθευσιμότητα στο standard μοντέλο - Κωδικός: 38592
Greek