Διατριβή: Γνώσεις, στάσεις και πρακτικές των νοσηλευτών στην Ελλάδα σχετικά με την πρόληψη και την θεραπεία των ελκών από πίεση - Κωδικός: 38528
Greek