Διατριβή: Αξονική τομογραφία με ποζιτρόνια για την αξιολόγηση πιθανής ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής - Κωδικός: 38418
Greek