Διατριβή: Εκτίμηση μυοκαρδιακής αιμάτωσης με ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης κατά την διάρκεια φαρμακευτικής δοκιμασίας με χρήση αδενοσίνης: σύγκριση με SPECT-TL201 - Κωδικός: 38357
Greek